Friday, October 30, 2009

~mAiN huJAn~


~AsSaLaMuALaiKum~
N3 KaLi Ni nAK ciTe
tenTAng PerGi TamAN teNgKu AniS
ngAN iZ
zAh
SaJe Je DiE aJAk SaYA
BoLEh GaK reLeAse teNSiOn
yE LA miNGgu ni TenSioN saNgaT
huhU
tApi Da oK cKeT La

MasE sAmPAi k
At TAmAn tU
da NAmPAk MeNdUNg cKeT
TApi NiAt nAk gi
buKAn nAk joGinG
jEnjALan Je

MasE doK jeNjALan Tu
tiBe2 HUjAn
hEhE

TApi berSyuKuR sAngAT seBab pERgi NgAn NEk BAsiKAL
jAdi Ok La CkeTwALauPun BasAh kuyUp tApi SerOnOk La jUGAk
hEhe
KenAngAN yAng TerinDaH


~wAsSaLAm~

Thursday, October 29, 2009

~kEbinGunGan mELandA~

~aSsALamuALaikUm~

SeBenArnyE TaK baPe NAk AdE mUd
nAk poStkAN n3 BArU
tApi SaYA cubE juGAk

tAk tAhuLAh keNaPA seKArAng Ni
terAsA beRAt sanGAt KepALa
TerAsA nAk MEnjeRit HiLAngkAN seGaLa mASaLAh
teRasA mACaM nAk NAngiS
terAsA mAcAm nAk LAri Dari SumE Ni
tERasA mACaM nAK bALik RumAH
teRAsA mAcAm nAK mELenyApkAn DiRi iNi uNtuK seKEtiKa

suMenyE teRAsA.......................
tApi Tak TAhu NAk buAT APe?
bUntU?binGunG?KeLirU?
eRm..tAk tAHu nAk wAT APe
muNGkiN teRLaLu MeMikiRkaN sAngAt
tApi Tak TaHu maCAm MAnE naK wAt baGi TAk PAyAH pikir

YA ALLAH..
bAntuLah hAMbaMu yANg tERsaNGat LEmaH iNi
dALAm mengHAdApi seBarAng MasALah yANg berLaku
dAn seMogA saYA daPAt berSAbAR dengAN sebARanG
keMungKinAN

~wAsSaLaM~


p/S MaAf..n3 KaLi iNi teR'EMO' seDikiT

Tuesday, October 27, 2009

~pEngALamAn yAng MeNAkuTkaN~

~aSsALamuALaikuM~N3 kaLi Ni nk ciTe
aPe YAng TerJAdi SeMaLAm
saAt2 YanG menCemaSkaN
PengHuni BiLik A8TePat JaM 1.30 PAgi SayA teLah diKejutKAn
denGan 1 PanGgiLan tELefOn
jArAng SebEnArn
Ye SayA nAk jAgA
sEbAb BoLeh DikAtAkaN s
eMALam SayA aGak LetEy
dAn Ade SeBarAng KebAraNgkALiaN yAng SaYA TaK kAn terJaGa
tApi DenGAN iZin ALLA
H sAYa TerSEdaR


biLe sAyA teNgoK sApE oRAng yAnG bERaNi
MeNgEjutKan S
ayA dAri TidUr
rUpA2nyA jiRan seb
ELah kAtiL sAya
agAk tErkejUt sebEnArnyE
hu
hu

biLe diTAnye kEnaPa ?
Ye La sBb SaYa teNgOk mUkA diA oRAng
kALAu KenE toREh nGan piSAu puN suRe x kUAr dARaH
hAh
A


tAPi BiLa SaYA dengAr DiA orANg ciTe
sAyA pULak Yang AgAk terKejUt dAn RAse NAk mEnjeRit Pun ade
hUhu
RupE2NyA seBab AdE orAng cUbe NAk pecAh maSuk biLikj
uNior2 SaYa yANg x TidO LaGi seBaB tEngAh menYiApkAn
KerJa prePar
AtoRy eNgLisH 2
yE LA esOk dAh NAk kEnA suBmiT

tiBe2 Dia OrAnG denGAr Ade
OranG cubE buKAk pinTu biLik
mAcAm tenGAh nAk tenDang PinTu
sAyA tAnyA Lah APe TindAkAn diAorAng
"ApE yAng DiA oRAng WaT?berDiAm diRi?buAt biSing?"
and JawaPAn diAorAng diAm sbb TakUt

eRm?Bg SaYe tiNDaKAn bErdiAm diRi tu
Tak BaPe bAgus seBab naNti PencuRi tu aKAn BerUsaHA unTuk
meMecaHkAn PinTu tApi SebALikNye AkaN bErLakU
JikA kiTA BuAT bisiNG
siApa tahU PeNcURi Tu aKan LAri?
hArAp2 mAcAm
tU LAh kAn..

tinDakAN sAyA MasA beN
Da tu BerLaku iaLAh
teLefoN pAk ciK guArd
seBAb nAk suRuH d
iA aWasi asrAmA


tApi
yANg pEntinG sebELum tidUr
pasTikAn Pintu diKunci daRi AtaS sAmpAi bAwH
segALa bArANg2 bErhArga (e.G:LapTop,Brg KEmaS)
diSimpAn dAN Loker iTu DiKunCi
dAn yANg PALing UtAmA
bErdOa Lah DeKAt ALLAH
kEraNA hANyA ALLAH
yANg mEmBantU KitA

HaRAp2 BiLe BALik asrAMa PetAnG ni
x De APe YAng BerLAku
YA ALLLAH,
LiNduNGiLah H
AmBa2 Mu iNi
dAn seLamAtKaNLah kAmi dAri SeBarAng mALapeTaKA
..amiiNn..


~wAsSaLam~

Saturday, October 24, 2009

~KeM pELapiS kEpiMpinAn~

~AsSaLamuALaiKum~eRm..Da 3 HaRi RasEnyE x UpdAte bLoG Ni
sEBaB pErGi KEm pELapiS kePiMpinAN
kAt pAntAi ChAp,BaC
hoK

PrOgRAm PeRtAmA untUk seMesTeR 4 Ni
KeSeLuruHAn pRogrAm Ni meN
ariK
dAn BoLeH perBanyAkKan LA
gi aktiViTi YAng MenCabAr


X PayAh cAkApLa PenAt diE mcAm MAnE
sAmpAi PeNing KepA
Le pULaK tu
hUhU

ApE pUn BeSt La
kT baWah Ni SeMuA gAmBar2 sEpanJAng KeM
3 HaRi 2 MaLaM Tu
TemA keM Ni ad
ALaH gHuRAbA'


~KeinDahaN panTai paDA wa
kTu peTang~~AktiViti mEmbiNa istAnA ghuRAbA'~~khUsyUk meNdeNgAr peNYamPaiAn SiR RoSdi~


~MemAsAk sePanjAng KEm~


~FaRah,NoR,huDa,KAk NiK n ZiErWA~


~dKt TemPAt ChecKpoinT biNa PanTun UntUk
PEnyAmpAiaN yAng diAdAkAn~


~CheCkpoinT yAng PALinG meNcAbAr KenE LetAk TeLur DaLAm Ubi
KeLedek Dan MAsAk denGan Ape SaHAjA baHAn yANg aDE deKat PantAi
dAn seBeLum stArtnYe cheCkpOinT teLah diB
eriKan 3 BataNg mAnciS~


~soLaT asAr di tePi pAntAi~

keNangAn sepAnjaNg keM peLApis kEpiMpinAn iNi
akAn senTiasA terPahAt di ingAtaN
seMoga dengAn AdaNya ProgrAm yaNg seBegiNi Di kTd
daPat meNingKatkAn Lagi sAhsiAh PeLAjAr
(insyaALLAH)~wAssALaM~

Wednesday, October 21, 2009

~bErSediAkAH diRi SaYA?~

~aSsALamuALaiKum~n3 Hari Ni NAk ciTe
tNtAng pErAsA
an Hari Ni


ErM...hAri Ni KAn
rAseNye hAri YAng PaLinG2 TeRuk
uNtuK meMuLakAn seMestEr bArU


tErAsA macAm nAk MenAngiS tApi
x TaHu nApe Leh tAhAn mCm tU je
rAsE mAcAm nAk jEriT sAtu DuNiA
nAk hiLangKan beBAn yAn
g sArAt sAngAt Di hAti iNi
rAsE mAcAm nAk LAri bALiK ruMAH
rAse mAcAm nAk L
aRi DeKaT tAmAn jE
unTuk MenGhiLang
KAn mAsALAh


pErasAaN dAh BErcAmpuR bAur
MaCAm2 BEndA nAk buAt TaPi
AkAL mAsiH mAMpu BerFikiR
cuMa keSedihAn tErLaLu mEnguAsAi hAti


muNgKin HaRi Ni tErLaLu TenSiOn
SbB aDe 3 MeEtiNg dALAm 1 HAri

1. MeEtiNg iSaRS
2.MeEtiNg PeNasi
HaT AkAdeMik
3.mEeTinG KeLaB peNErBitAn

deNGaN ProgRam YaNg PaDAt

1. 22 OktObEr 2009 - CeRAmAh PerBandingAn AgAmA
2. 22-24 OktObeR 2009 - KeM PeLapiS kePimPinAn
3. 30 OktObEr 2009 - BenGkEL PeNerBitAn kReAtiF
4. 31 OktObeR 2009 - MajLis kesyUkuRan
5. 5-7 NoVeMbEr 2009 - BeLajAr SaMbiL berbAkti Di kMpG binJaL
6. 12 - 14 NoveMbEr 2009 - TamRiN EngLisH
7. 29 noVeMbEr 2009 - sAmButAn HaRi RayA aiDiLadHA
8. 16-19 DiSemBeR 2009 - LaWatAn sAmbiL bELajAr

sEtAkAt Ni La yAng WaT msA Ni
x taHuLa kALau aDe TamBaHAn pAs Ni
Tu yANg otAk SerAbuT sAnGAt2

LePas tu Hati PuLaK dA seMaKin risAw
Nk tunGgu resULt
dup..Da
p..duP..dAp
tAbAhkAnLaH HaTiKu iNi
dEngAn seGaLa yAnG aKAn BerLaku
TaKuT hAti Ni x LeH nAk tEriMa
yAnG SeBaLikNyA

TAkUTnYe
BerSeDiAkAh SAYA???


~wAsSaLaM~

Tuesday, October 20, 2009

~PeLajAr SeMesTeR 4~

~AsSaLAmuALaikum~n3 KaLi Ni Nk ciTe tnTang SemALam
19 OktObEr 2009

SeMaLam Ape YAng
bErLaku AdALAh
hAri PendAFtAraN unTuk seMesTEr 2 & 4

nAk mULakAn semEsTeR bArU Ni
btuL2 KEnE AdE azAm bArU
SebAB maKiN
neK seM BAru
suBjeK2 MakiN suSaH


yAng PenTiNG keNa seMangAT kAn?
btUL x?
SeM ni x Nak Da waT BendA2 YAnG LagHa
inSyaALLAH..dOa2kan
sUpAyA msiH daPat KeKaLkn prEStAsi
AkaDeMik dAn
SAhSiAh


kALau DiiKutKan SEbeNarNya
hAti Ni x DapaT Lagi NAk seD
iA tEriMA reSuLT semEstEr 3 Ni
TaPi Ape2 Pun KeNa H
adApi JUgAk kn?
tuL x?


hAzzUn SaiDAn Untuk SemuA sAhAbAt kU
SeNioR dAn JuNioR KuiS kTd
tingKatKAn usAha unTuK seMesTEr YaNg bArU Ni


~wAsSaLAm~

Monday, October 19, 2009

~hAri YAnG tERaMat2 LetEy + pEnAt~


~AsSaLamUaLaiKum~

dA 2 Hr x MsUkkAn n3 bArU
SBb TErLaLU cbUk yAng TerAmAt2
N3 KaLi Ni x Leh NK ltAk gaMbar La
huHu

tAngGAL 17 OktObER 2009
sAyA ngAn iZzAh kMas biLik
dA sEbULan x DoK PhaM2 jE La
mMg BERsEpAh sGt2 deNgaN
kAwaN2 YanG maKiN bERtAmbAh
kuANg3x

mSe keMas BiLik tU x Yah CkAp La
pEnAt mcM nE
KaMi 2 KeMas Dari KuL 9 Pagi sAmpAi 2 peTanG
TaPi seMpaT mAkAn RoTi CAnAi DuLu Lar
Isi PerUt yAng BErnYanYi RiaNG

tO iZzAh:

ThaNx A LoT sBb SuDi DataNg SeMatA2 UNtuK tOLonG keMAs
MmG AppReCiAte SgT2 La
sBb X JanGKA iZzAH suDi dATanG

tO uMmU nAdhiRah, puTeri & WahEeDah:

teRiMA kAsiH sBb ToLonG
wALauPun mSe Tu KorAnG bEr3 NaK kELuaR pErGi BiLLiOn
Jasa kOrANg bEr3 diKeNang

To HuDa,FarAh,sHifAk,AimAn & LiyAnA

MEsTi KOrAng BEr5 aKAn teRkeJUt
tGk biLiK Da LAeN cKet
tU pUn kALau TerKeJuT La

ActUaLLy,Pas kItE Org2 KeMas BiLik
kAmi G kB bELi bRg biLik CkEt tApi NanTi nAk cLAim
heHe

sO oLeH sBb KitE akAn DuDuK laGi Di BiLik YanG sAma,
denGaN aHLi bILik YaNg saMa n
buKAn deNGaN KEADAAN yAng sAmA,
SaYA hAraP sANgAt KerJasAma daLam mEnjAgA kebErsihAn
biLik kIta,tempaT tidUr kiTe
meNjaDi tAnggUnGjaWab KitE semUa

"KeBerSihAn iTu SePAruH daRipADa imAn"

tU jE naK cAKaP
mEmaNg LetAk hArApAn yAnG aMAt TinGgi

sEmOgA kiTe SemUa bERjAyA dALAm MEngGapAi keJayAaN
aPabiLa MeLanGKaH ke SeMeSTer yANg bAru

inSyaALLAH

~wAsSaLAM~

Friday, October 16, 2009

~pEnAtnYe hAri NiE~

~AsSaLaMuALaiKum~

n3 Ni Nk stO
ry tEntAng
Ape YAnG bErLakU hAri Ni
tAngGaL 16 O
ktObEr 2009
bERsAMaAn deNgAn
27 SyAWaL 1430H
(rSEnyE LaU x cLAp)
KaLaU cLap ToL
onG beTuLkAN


LeTeY yAng tErAmAt2
hAri Ni bErtOLaK bA
Lik Dkt KtD
BerToLaK puKuL 10.30 paGi
n TheN sePatUtnYe sA
mpAI kuL 5.15 peTang
tApi hAri ni dA
Lam seJarAh
saMpai puKuL
6.15 peTaNG


n YanG pALinG rAsA beNGAnG sAngAt
TaMbAnG prEbEt/tEkSi
sAmPai rM16
sEpAtuTnyE Rm 20 tAPi seTELah diPujuK oLeh sAyA
yAng teRLaLu
ComEL NihEhE..pErAsaN jE LeBEy
kuAnG3
tApi YanG rsE
cAm Nak
~bOm~
tEksi YaNG neK taDi
dA La KonFiDen Je AmeK sAyA
sELaKu PeNumPaNG yAng TerhOrMaT
n TheN biLe SUrUh bAwAk kE tANjUNg cHAT
bOLeH diE kATe x TAhu
iSh2x

nSeB La inGAt GAk jALan nAk BaLik
hOStEL kU yANg teRCiNta
hUhU
kALau x SuRe dA KenE juAL kAT
siAM kE,ThAiLAnd Or TemPat LEn YAnG bEst CkEt
ErM..MaCaM2 BetuL La
AdOi


~WaSSaLaM~

Sunday, October 11, 2009

~iLhAm x DaTaNg~


~AssALamuALaikUm~
hUhUx De iDeA nk tuLis


kERinG?bUNtU?
BiLe Da tAiP poS
t unTuk n3 tERbAru
aDe jE rAsA x seSuai..


peNiNg puN adE gaK
mAyb SeRaBUt oTAk AGaKNye
seBaB fiKirk
An rsuLt
hehe


mUkE puN dA nEk HijAu
hehe
tuNgGu Je B
iLe Nk dAPAt
iLhAm bALik..adOi..
LameNyebERsEnGkAng MAtA nk poSt n3 BaRu
kuAN
g3x

doA2La bAgi aDe idEA/iLhaM dATaNG bALik

~WasSaLAm~

Tuesday, October 6, 2009

~sELaMAt HaRi LAhiR,SaHabAtkU FAtHiN~

~AsSaLAmuALaikUm~


N3 Ni TnTg
biRthdAy SaHAbAt yaNG diBeRi NAmA
nUr fA
tHin

pAdA tAnggAL 7 OktObeR 2009
tEpAt jAm 00:00 aM
mAkA saHAbAt iNi te
Lah MenCApAi usiA
19TaHun


~SeLamAt hAri LahiR,fAtHin~
~sEmoGA paNjaNG uMur~
~ceRia2 sELaLu~
~sEmoGA KeMatAngAn
Mu SeiRinG + SeJaLan
DeNGan uSiAmU yAnG seMAkiN bErtAmBAh~
~sEmoGa uKhwAh YAnG Ter
BiNa AnTarA kiTA keKaL
seLamAnyA & diRedhAi ALLAH
heNDakNye~(AmiNn..)
~uhiBBuki FiLLaH~kALaU mkN keK kT umaH jAngAN LupE saHAbaT2 yAng beRaDA
Di SeLurUh MaLAysiA

dAntuNtuT hAdiAh kAt AsRamA yE
yAng mAMpU BuAt mAsE Ni GmBAr jE La yE?
DaN N3 KhaS Ni

sMpAi cNi Je uNtUk N3 kALi ni~wAsSaLaM~
Change is never easy. You fight to hold and you fight to let go!
 

Zierwa Zainal Copyright © 2013 Designed by Alieff Artwork