Wednesday, September 30, 2009

~sEpAnjAng FiNaL eXaM seM 3 pArT 2~


~AssALamUaLaiKum~N3 kaLi Ni Nk Cte tNTg
fiNaL ExAm SeM 3 hAri PerTamA

sEm Yg bErmaCAm2 duGaAn
tApi aLhaMduLiLLA
h dApaT diTempUhi
deNgaN bA
ik

kEnAngAN teRinDah unTuk SeMesTer 3
dAri Kiri(bErdiRi):iEdA,MaiSaRaH,nAziFA,MuniRAh,FaRAh
dAri kiRi(duDuK):mAjAd,wAheeD
Ah,fAthiN,Nik,huDA,aSmAt

kOs iSLaMic BanKinG


koS sYariAh

koS aL-quRaN sUnnAh

smPai cNi jE unTuk pArt 2
nAntiKan pArt 3


..To Be ConTiNUe..

~wAsSaLaM~

Monday, September 28, 2009

~sEpAnjAng FiNaL eXaM seM 3 pArT 1~


~aSsaLaMuaLAikUm~sDar x SdaR dA nK msUk seM 4 Da Pn Kn?
sKejAp jE rSE
pEjAm ceLiK tNgGaL LaGi 1 1/2 tHun stGh jE
cPaT jE mAsE bErLaLu

NtAh sEdiA @ tiDAk KitE SeMuA nK mELaNgKAh kE SEmeStEr 4?
pSediAaN mEnTaL &
fiZiKaL?

gMbAr2 kT bAwAh Ni gAm
bAr2 yAnG diAmbiL
seBeLuM @ sELePAs menGh
AdApi PepeRiKsAaN


~dEwAn BeSaR~

tEmpAt uNtUk pELaJAr aMbiL pePeRikSaAn


~tEkuN meNjAwAb pApEr~
~beRuSaHA unTuK mEnjAwAb~
~pELbAgAi RaGaM,GaYa dApAt DiLihAT~


~kHusYuknYe MeMikiRkAn jAwApAn~

iNi aDaLAh antAra geLagaT saHAbaT2 meNdUduKi
pEpErikSAAn pADa kALi iNi.
pArt ke 2 nAnti Nk criTeKaN tnTg
seRoNokNye peRsaHAbaTan apAbiLA adA keSatUan..
naNtiKAn..

..tO bE coNTinUe..

~wAsSaLAm~

~ HaRi AnuGerAh keCeMerLAngAn kTd sEmEstEr 1~

..AsSaLAmUaLAiKuM..

n3 KaLi Ni nK cTe TnTg keNanGan wAkTu SeM 1 duLu
sEroNoK saNGaT
hOpE sGt dApAt kEkaL
kAn poiNteR beRSaMA2
dEngAn rAkAn sEpErjuANgAn
inSyaAL
LAH


~siJiL ktD aKaN diPeroLeH baGi peLajAr yAng dApAt 3.0~
~siJiL kUis LaK siJiL d
eKan~


~ dAri KiRi: nOr,KaK niK n WaHeEdAh~
beRdeBAr nAk aMeK AdiAh


~dAri kiRi:hUdA,FatHiN n NaZiFa~

~beLAkAng(dAri KiRi):huDa,iEdA n KaK AsMaT~
~dePAn(dAri KiRi):kAk niK,ziErwA n NoR~
bErgAmbAr KeNanGaN HaRi AnuGeRAh

bErgAmbAr keNanGan deNgAn K.E(kEtuA ekSekutiF)

sEmoGA kiTA dApaT mEngEkALkaN keJAyAaN
mAsiNg2 seHinGgA kE sEm 6
aMiiN

~wAsSaLaM~

~ CoRaT CorEt SaHaBaT Di KtD pArt 4 (LaSt)~


..AsSaLAmUaLaikUm..aLhAmduLiLLah
LeGa RaSeNye biLe Da ciAp

aCtuALLy, PaRt yg LasT Ni AdaLah UntUk:

..PeNghArGAAn..

TeRimA kAsiH yaNg tiD
aK terHingGA kePAdA:
SaiYidAh NafiSah yAng bErpEnAt LeLah
MeNghaBiskAn pAnTuN @ sELoKA Ni
(p/s tAPi diEdiT ckEt oLeh diRi iNi SeNdiri)

SaHabaT2 SePerJuanGAN yAng
bAnyAK bErJAsA & sUdi MeLuAngkAn seDikiT mAsa
MeLAwAt bLoG yAng tiDAk SeBerApA Ni

PeLawAt2 bLog YaNg suDi MeMbEriKan kOmEN

Di RuAng c
Hat bOx

ApE yANg bAik itU
dAtAngnYa dAri aLLAh
dAn YaNg bUruK dAn teRsiLap iTu
daTAngNYa dAri kekHiLafAn DiRi sAyA sEndiRi

~WaSsaLaM~Sunday, September 27, 2009

~ CoRaT CorEt SaHaBaT Di KtD pArt 3~

..AsSaLAmUaLaikUm..Ni n3 Yg 2nD LaSt
aDoii..LeTey BaNGat


Ni SahABaT sY yG 1sT unTuk N3 Ni
TinGGaL di keLanTAn

DiLahiRkAn pADa 31 OgOs 1988

kirE aNaK mErdEka La N
i
SuKe sanGat NgAn TeDDy BeAr
AnAk PerTamA dAri 5 orAng AdiK bErAdiK
aMek kOs dipLoMa sYAriAhBeRAsAL dAri KuLim, KedAh
AnAk pErtAmA daRi 3 OrAng Adi
K BerAdiK
diLaHirKan pAda 13 sePtEmber 199
0
p
eNdiAm GaK kALau x kEnAL ngAn diE
aMEk kOS DiPLomA iSL
aMic BaNkiNgYg Ke3 Ni tnGgaL dEkAt SeLAngOr
AnAk
kE2 dAri 3 OrAng aDiK bERaDik
AnAk peRempuAn t
unGgaL
diLahiRkAN pAda 7 OkToBer 1990

aMek KOs diPLomA aL-QurAN As-SunNah


Ni SaHaBaT tErakHir yAng sAmA2 BerjuAng dEkAt KtD
tnGgaL di tAnAh mErAh,KeLanTan

AnAk BonGsU daRi 5 orA
Ng AdiK bErAdiK
diLahirKan paDa 13 oKtObEr 1989

AmeK koS diPLomA isLAmic BaNkiNgaLhaMduLiLLah
TeRharU rAsEnya biLa da ciAp
nNtiKaN LasT n3
TntG coRat cOrEt SahAbAt di kTd pArt 4 (LaSt)..tO be cOnTinuE.. ~WaSsALam~

~ CoRaT CorEt SaHaBaT Di KtD pArt 2~

..AsSaLaMuaLaiKuM..
UnTuk paRt yG kE 2 Lak yE


KaLi Ni sTart dgN oRg TeRanGgaNu PuLak
diLahiRkAn paDa 22 Mei 1990
AnaK ke5 DaRi 6 OrAnG adiK bera
DiK
sUke SaNgat WaRnA biRu

AmeK koS DipLomA SyAriAh


BeRaSaL dAri NeGerI KeLanTaN
diLahiRkaN paDa 28 JuN 1989

AnAk Ke2 dari 6 AdiK bErAdik

SuKe sGt meNoLong KawAn2
YanG memErLukAN perToloNgan

PeLaJaR juRuSAn DipLomA isLamiC BaNkiNg

KiTe PerGi kE teRengGAnu Lak Ye..
diLahirKan paDA 6 JuLAi 1990
AnAk kE5 dARi 8 orANg ADik bErAdiK
SuKa menDeNgaR laGu NasYid

PeLAjAr juRusAn DipLomA isLA
mic BaNkiNg

LasT ShBt TuK n3 PARt 2 Ni
DiLahiRkan PaDa 14 OgoS 1990

TngGaL Di HuLu LangAt, SeLangoR
AnAk Ke6 dAri 7 aDiK
bERadiK
SuKeKaN subJek KirA2 & tAk sUkEkaN seJarAh

AmeK koS diPLoMa iSLaMiC bAnKiNg
sTakAt Ni jE unTuk n3 Ni
pD saPe2 nMe diE x neK agi dhRapkAn bErsAbAr Ye sUme AdE
x De Yg tERkeCuaLi..To be cOntinuE..


~waSsaLAm~

~ CoRaT CorEt SaHaBaT Di KtD pArt 1 ~

..AsSaLaMuALaikUm..
Ni Nk StOrY tNtG SaHAbAT2 DkT *KTD
x bYk pN stuDeNt
sbB brU 1sT inTAke kn
Tp Ni nK cTe tntG siSwi jE La Ye ^_^


kaLAu siSwi
sPaTuTnyE aDe 15 taPi dA tIngGaL 13 Org Je
2 LaGi Da PinDah..


BerAsaL dR tEmErLoh, PaHaNg
AnAk Ke3 dAri 8 AdIk BerAdiK
DiLahIrkAn PaDa 8 FeBrUaRi 1991
PeLajAr JuRuSan DiPLomA SyAriAh


yG kEduA Ni.. AnAk kedUa Dr 4 orG AdiK berAdik
DiLaHirKaN PaDa 16 FebRuari 1990
AmEk koS DipLomA aL-QuRAn aS-SunNah
SukE sGt wAnE piNk
DiLahiRkAn paDa 14 Mac 1987 di KeDah
AnaK ke3 DaRi 6 aDik BeRaDik
DuLu aMeK DipLoMa DaKwAh tAPi AdE mAsaLAh yG x dPt DieLakKan
sO AkAn AmbiL DipLomA aL-QuRan As-SunNah
SuKe sAnGat MemAsaK
SeLePas KeDah KitE TerBanG laK ke pAhAng
diLahiRkAn pAda 31 Mac 1990
AnAk ke2 dAri 9 oRaNg aDiK bErAdiK
PeLajAr juRusAN DipLomA aL-QuRaN As-SunNAh
suKe sGt MkAn NasI kErAbu ^_^4 orG dLu unTk n3 KaLi iNi
LeGa sGt dA AbeH paRt 1


..tO be ContInuEd..

~WasSaLAm~


*kTd= kOLej TeKNoLoGi DaRuLNaIM

~27 SePtemBer 2009~

..AssAlamUalAikUm..

hR nI wt BloG leN..x tHuLa npe BlOg yg sbLum Ni x Ley Nk BuKak..frUSt juGk La..tP nk wT cmNe Kn..
sBaR jE La..Nk Jd Mcm tu Pn x GunE..BknNya lEh BukAk Pn..
tP Ape2 Pn dA adE blOg brU Pn..
CmE kaLi Ni X De La mCm BloG lmE..
cTe tnTg ukHwAh jE..
mAyb AdE Yg LaeN2 koT..

tu jE koT..

..WaSsaLaM..

Change is never easy. You fight to hold and you fight to let go!
 

Zierwa Zainal Copyright © 2013 Designed by Alieff Artwork